سبد خرید

قاعده حفظ نظام اثر جدید محسن ملک افضلی اردکانی منتشر شد.

در کتاب قاعدۀ حفظ نظام تلاش شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود.
سؤال اصلی
حکم شرعی «حفظ نظام» چیست و آیا می‌توان آن را بر اساس منابع فقه، به عنوان یک قاعده فقهی به شمار آورد؟
سؤال‌های فرعی
1
ـ مفهوم نظام چیست و انواع آن کدام است؟
2
ـ ماهیت، مبانی و ادلۀ فقهی قاعدۀ حفظ نظام چیست؟
3 ـ قلمرو «قاعده حفظ نظام» و کاربرد آن چگونه است؟
4ـ آث
ار حفظ نظام در حوزۀ عمـومی فقه، حـوزۀ حقوق و حوزۀ سیاسی و اجتماعی کدام است؟
5 ـ مصـلحت حفظ نظام و مفسـده اختلال نظام، ذاتی است یا اقتضایی؟
6
ـ رابطه میان مصلحت نظام و حفظ نظام چیست؟
7
ـ مرجع تشخیص مصداق‌های مصلحت نظام و اموری که موجب حفظ و اختلال نظام می‌شود، کیست و ابزار و اصول حاکم بر آن کدام است؟
8 ـ رابطـۀ قاعدۀ حفظ نظام و شعـار «هدف وسیله را توجیه می‌کند» چیست؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader