سبد خرید

روش های ارتباط با افراد دشوار در کتاب تو هَم گاهی مُدارا کُن اثر هادی عبدلی منتشر شد.

خواه ناخواه گاهی در جامعه با افرادی روبرو یا دوست می‌شویم که ارتباط با آنها آسان نیست. آنها رفتارهایی دارند که باعث آزار و اذیت، ناراحتی و صدمه به ما می‌شوند. برای مثال ممکن است با کسی دوست شویـم کـه دائمـاً به ما شـک دارد و بی‌اعتمـادی ویـژگی شخصیتی اوست یا کسی که خود را از همه عالم برتر و خود را تافته جدا بافته می‌داند یا به همه توهین می‌کند. شمار این افراد در جامعه کم نیست و بخشی از مراجعه‌کنندگان به مراکز درمان روانی را افراد دشوار تشکیل می‌دهند.
قصد ما در این کتاب راهنمایی خوانندگان برای شناخت و سازگـار شـدن یا معرفی راه‌های برخورد صحیح با کسانی است که با نام افراد دشوار، مشکل دار یا افراد نابهنجـار شناختـه می‌شونـد، تا صـدمـه کمتری در ارتباط با این افراد به ما و نیز به خود این افراد، وارد آید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader