سبد خرید

هفتاد و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می خوانیم…

ـ معناشناسی لوح محفوظ در قرآن / علیرضا فخاری، فرزاد دهقانی و علی شریفی
ـ تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی/ علیرضا منجمی
ـ اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی/ علیرضا قائمی‌نیا، اسلام رجبی و علیرضا صانعی
ـ ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن/ محمد عابدی
ـ رابطه نفس و بدن از دیدگاه ارسطو و ابن سینا با تأکید بر نفس نباتی و حیوانی/ حسین زمانیها
ـ نقش استعاره مفهومی در فهم آیات با تطبیق استعاره (زندگی تجارت است)/ امیر بنی عصار
ـ زیبایی شناسی در اندیشه اسلامی با تأکید بر حقیقت، معیار و منشأ/ محمدرضا جباران
ـ ارزیابی دیدگاه های رایج در مسئله(ذهن ـ بدن) در دو مسئله(هویت معرفت) و (ارتباط ذهن و بدن)/ حسین مطلبی کربکندی
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader