سبد خرید

خیابان یک طرفه! مصاحبه پرسنلی(سازمانی) کتاب دیگر رامین تبرایی دفتر هفتم از مجموعه فعالان فرهنگی منتشر شد.

مصاحبه یک تماس چهره به چهره است که به مصاحبه کننده امکان می‌دهد تا رفتار مصاحبه شونده و شخصیت او را از جهات مختلف مشاهده و ارزیابی کند. شما به عنوان یک فعال فرهنگی باید با افراد با روش‌های کاملاً هدفمندانه به مصاحبه بپردازید. روشن است که هر یک از انواع مصاحبه مقتضی آن است که از فنون و مهارت‌های مربوط به آن برخوردار باشید. برخی از این مهارت‌ها به صورت عمومی مربوط به انجام هر نوع مصاحبه است، اما از آنجا که مصاحبه‌ها با اهداف گوناگونی صورت می‌پذیرد، بنابراین فنونی اختصاصی نیز هست که باید آنها را فرا گرفت.
در این دفتر خواننده با اصول عمومی مصاحبه، مهارت‌های مربوط به طرح‌ریزی ساختار مصاحبه، ویژگی‌های مصاحبه کننده، اصول برگزاری مصاحبه، مهارت گوش دادن فعال، شرایط برگزاری مصاحبه (مکان و زمان مصاحبه)، مهارت‌های مربوط به آغاز مصاحبه، کیفیت محورهای مصاحبه،کیفیت طرح پرسش‌ها، انواع مصاحبه و چگونگی پایان دادن به مصاحبه آشنا خواهد شد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader