سبد خرید

کتاب جاده باریک می شود! چگونه یک تشکیلات را اداره کنیم؟ (دفتر پنجم مجموعه فعالان فرهنگی)، اثر رامین تبرایی منتشر شد.

آموزش مهارت‌های گوناگون به مدیران نقش مؤثری در بهبود بخشیدن به وضعیت یک سازمان یا تشکیلات دارد. آشنایی با نهادی به نام تشکیلات و اداره آن منجر به بهبود بخشیدن اوضاع خواهد شد. هر یک از مدیران برای اعمال مدیریت صحیح، به سه دسته از مهارت‌ها نیاز دارند:مهارت‌های تخصصی، مهارت‌های انسانی و مهارت‌های درک سازمانی. مهارتهای تخصصی، توانایی به کار بردن دانش، روش و فنونی است که از راه آموزش و تجربه به‏دست می‏آید؛ مانند مهارت و توانایی یک مهندس مکانیک مجرّب که در رشته خود دارای ‏مهارت فنی است. مهارتهای انسانی، توانایی درک افراد و کار با آنان و به کارگیری کارکنان جهت تحقق اهداف‏ تشکیلات می‌باشد و مهارت‌های درک سازمانی، عبارت است از توانایی درک سازمان به عنوان مجموعه‏ای که با بخش‏های خود در تعامل است، در این دسته اخیر از مهارت‌ها، توانایی هضم این که تغییر در یک بخش سازمان در سایر بخش‌های سازمان نیز تأثیر دارد، مورد نظر است. مدیران در هر سه سطح عملیاتی، میانی، و عالی، به مهارت‏های سه‏گانه  مذکور نیازمندند، ولی میزان نیاز آنان به هر یک از مهارت‏ها در سطوح مختلف، متفاوت است. بدین ترتیب که مدیران در سطح عملیاتی، به مهارت‌های تخصصی بیشتری نیاز دارند؛ زیرا مدیران ‏عملیاتی علاوه بر نظارت مستقیم بر کارکنان، باید آنان را به گونه تخصصی نیز آموزش دهند، در حالی که مدیران عالی لازم است پیچیدگی سازمان یا تشکیلات را درک و ارتباط میان اجزای‏آن را تنظیم و تشکل را برای نیل به اهداف مورد نظر هماهنگ کنند. از سوی دیگر مدیران هر سه سطح، نیازی یکسان به مهارت‌های انسانی دارند؛ زیرا تمامی آنان با افراد در تماس هستند و لازم است از روش، فنون تعامل و ارتباط اثربخش با کارکنان آگاه باشند و آنان را برای تحقق اهداف مطلوب سازمانی ترغیب کنند. در این کتاب درباره این مهارت‌ها صحبت شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader