سبد خرید

کتاب بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی اثر علی آقاپیروز به دنبال تبیین جواز و یا عدم جواز شرعی مدیریت زنان با روش اجتهاد حوزوی است.

اساساً بحث از جواز یا حرمت مدیریت زنان در عرصه امور عمومی و تصـدی مناصـب سیاسـی و اجتمـاعی در سطـح کلان جامعه که مستلزم سرپرستی زنان بر قشر عمده‌ای از افراد جامعه ـ اعم از زنان و مردان ـ است، از مباحث نوپیدا در فقه شیعه بوده، بر خلاف زمان‌های گذشته که موضوعی برای طرح و محلی از ابتلا در جامعه نداشته است، در عصـر حاضر و غالباً در سایـه اموری چون تبلیغات وسیع جریان فمینیسم، تأثیر رسانه‌های فرامنطقه‌ای، حضور بی‌سابقه زنان در عرصه‌های متنوع اجتماعی و ارائه الگوهای عملی حضور زنان در عرصـه‌هـای سیـاسی ـ اجتمـاعی کـلان جامعـه در کشـورهـای غیراسلامی، به موضوعی مهم و مورد ابتلا در جامعه امروز تبدیل شده است و این پرسش برای نخبگان جامعه ـ به‌ویژه دین‌مداران ـ مطرح شده است که صرف نظر از بروز برخی پیامدهای اجتماعی مدیریت زنان، آیا مدیریت کلان زنان در شـرع مقـدس اسلام جایـز می‌باشـد یا خیر؟
این کتاب دارای یک مقدمه، چهار بخش و هفده فصل است. در بخش نخست، مفاهیم و کلیات مطرح می‌شود. مفاهیمی همچون مدیریت، در فصل نخست و ولایت زنان، در فصل دوم تشریح می‌گردد. در این فصل، دیدگاه‌ها درباره ولایی‌بودن مدیریت‌ها مطرح می‌شود. در فصل سوم، تأسیس اصل در مسئله صورت می‌گیرد. در بخش دوم، ادله منکران به همراه بررسی آنها در شش فصل ارائه می‌شود. در بخش سوم، ادله مجوزان با بررسی آنها در پنج فصل مطرح می‌شود. در بخش چهارم، مرجوحیت، ضوابط و اولویت‌های اشتغال مدیریتی بانوان در سه فصل بیان می‌شود و در پایان، نتایج مباحث آمده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader