سبد خرید

کتاب رمان و آرمان (فراز و فرود رمان اجتماعی در ایران) اثر جدید حمید عبداللهیان منتشر شد.

رمان اجتماعی مهم‌ترین قالب داستانی است؛گستردگی این نوع از رمان نشانگر دغدغه و اهمیتی است که نویسندگان معاصر در هر سر زمینی نسبت به جامعه‌ خودشان داشته‌اند.برای اینکه با فراز و فرود رمان اجتماعی در کشورمان آشنا شویـم، بهتـر است ابتدا راه را با تعریـف این رمـان آغاز و زمینه‌هـای پیدایش آن را در ادبیـات ایران و جهان به صـورت مصداقی مرورکنیـم و ویژگـی و ملاک‌ـهای آن را بشناسیم تا در نهـایت رویکردهای چهارگـانـه ‌اعتراض وار،‌طغیـان آلود، آشوبناک و انتقادآمیز نویسندگان این نوع رمان‌ها را در بستر جامعه کشف کنیم.این مسیر در این کتاب مد نظر قرار گرفته شده است.


“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader