سبد خرید

تحلیل آسیب های اخلاق سکولار و تحلیل پیامدهای مثبت اخلاق دینی در کتاب اخلاق دین مدار و دنیا گرا اثر بهروز محمدی منفرد و بیژن منصوری منشر شد.

مسئله اصلی این کتاب، تحلیل ماهیت اخلاق از دو زاویه دینی و دنیایی است. پرسش‌هایی که در این چارچوب مطرح می‌شوند، عبارتند از: اخلاق در دو نظام دینـی و سکولاری چگونه تعریف و تحلیـل می‌شود؟ اخلاق دینی و سکولاری به لحاظ مبنا و انگیـزه و رسـالت، چه تفاوتـی با هـم دارنـد؟ پیـامـدهای پذیـرش رویکردهـای اخـلاق دینـی و سکولاری برای زندگی انسان چیستند؟ پیروی کدام یک از این دو نظام فکری، پیامد مثبت و کدام یک پیامد منفی برای زندگی انسان در پی دارند؟ در پاسخ آغازین به این پرسش‌ها می‌توان گفت که اخلاق سکولار برای بهره‌وری انسان از دنیا صورتبندی می‌شود و برای همین پای‌بندی به آن، انسان را از توجه به ابعاد دیگر حیات غافل می‌کند. اخلاق دینی با توجه به سازگـاری با ابعـاد دوگانه انسان، سامان‌دهـی می‌شود و عمل به مصادیق آن سبب می‌شود تا انسان دنیا را با آخرت پیوند دهدو به سعادت کمال نهایی نائل آید.


 


“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader