سبد خرید

دانشنامه علوم قرآن(دو جلدی) منتشر شد.

مباحث سلسله دانشنامه های قرآن شناسی، در چارچوب دو حوزه معرفتی کلان صورت  بندی شده است:
یک) مباحث پیراقرآنی(علوم قرآن)، مجلداتی که اکنون پیش رو دارید جزء این بخش است.
دو) مباحث درون قرآنی (معارف قرآن). مباحث این حوزه در قالب چند دانشنامه طبق محورهای زیر تألیف و عرضه می شود:
1ـ قرآن و علوم عقلی، شامل: الف) کلام. ب) فلسفه. ج) معرفت شناسی. د) عرفان.
2ـ قرآن و علوم انسانی، شامل: الف) اندیشه اجتماعی و سیاسی.
ب) مدیریت.
ج) اقتصاد.
د) حقوق.
ه) اخلاق.
و) تربیت.
ز) هنر.
3ـ قرآن، تاریخ، ادیان.
4ـ قرآن و فقه عبادی.
5ـ قرآن، اهل بیت(ع)، شیعه.
6ـ قرآن و علم، شامل: الف) طبیعات. ب) طب. ج) فراروان شناسی.
  

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader