سبد خرید

چاپ دوم کتاب عرفان و شریعت منتشر شد.

شیفتگی و دلدادگی به آنچه ناپیداست آدمی را به کشف قلمروی نو می خواند؛ اما به هر دستی نمی توان چشم دوخت، گوش به هر سخن نمی توان سپرد. نسیم رازآلود عرفان هر از گاه سری به درون می کشد؛ ولی چگونه جانمان را به او بسپاریم! ما را از مقابل دیدگان دل نگران شریعت نمی رباید؟ و آیا شرع با خاطری آسوده دستمان را به عرفان می سپارد و خود به مراقبت می نشیند؟ آیا این دو می گریزند؟ می ستیزند؟، یا آنکه دو همزادند که یکی دل می برد و یکی پا می برد.و شاید عرفان، طریقتی باشد که از کوچه شریعت می گذرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader