سبد خرید

آیا می توان این دوره های تهدید و چالش های گوناگونی که پیش روی جامعه اسلامی است را در قرآن بازیابی کرد؟پاسخ آن در کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن که به تازگی منتشر شده است می باشد.

جوامع بشری در دوره‌های متفاوت تهدیدها و چالش‌های گوناگونی پیش‌روی داشته‌اند و جامعه اسلامی هرگز از این واقعیت مستثنی نبوده است. تهدیدهای نظامی، چالش‌های سیاسی، تهاجم و شبیخون‌های فرهنگی و البته در دوره‌هایی تهدیدهای اقتصادی، مهم‌ترین خطر برای جامعه اسلامی بوده است. قرآن کریم این تهدیدها را در عصر پیامبر(ص) نشان می‌دهد، انواع مخاطرات با رنگ و بوی فرهنگی و تحریم حتی شنیدن دعوت پیامبر خدا؛ ایجاد تنگناهای اجتماعی و انزوای حضرت و یاران اندکش، اقدام عملی قتل؛ مخاطرات اقتصادی و محاصره در شعب ابی‌طالب و تحمیل جنگ‌های طولانی سیاسی و نظامی بخشی از فهرست بلند چالش‌های فراروی جامعه اسلامی است.
پرسش مهم این است که آیا می‌توان این دوره‌ها را در قرآن بازیابی کرد و به طور مشخص تهدیدهای اقتصادی را نشان داد؟ مهم‌تر این که پاسخ مشخص قرآن به چالش‌های اقتصادی چیست و جهاد اقتصادی چه جایگاهی در این میان دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader