سبد خرید

هشتادمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ مبانی خداشناسی الگوی پیشرفت اسلامی/ محمدحسن قراملکی
ـ برایند مبانی جهان شناختی الگوی اسلامی پیشرفت/ قاسم ترخان
ـ میانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت/ محمد جداری عالی
ـ نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی/ جعفر مروارید، رضا اکبری
ـ بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین/ رستم شامحمدی، علی سنایی
ـ معرفت شناسی عشق: الهیات پست مدرن با قرائت ژراردی/ جنان ایزدی، مهدی قائد شرف
ـ نقد و بررسی نفی تأویل در مکتب سلفی/ محمدباقر پورامینی
ـ بررسی تحلیلی مسئله جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار در مذاهب اسلامی/ سیدمحمدمهدی پورحسینی، حمید ملک مکان

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader