سبد خرید

هفتاد و نهمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ تعالی صرف واجب الوجود و مسئله نیایش با خدای غیر شخص وار در آثار ابن سینا / سیده زهرا حسینی، عبدالرسول کشفی، احد فرامرز قراملکی
ـ خوانش ملاصدرا از برهان حدوث متکلمان/ عبدالله نصری، مهدی سعادتمند
ـ برهان نظم در نظر دو فیلسوف معاصر(استاد مطهری، استاد جوادی آملی)/ سیدمحمدحکاک
ـ تحلیل و نقد دیدگاه سلفیه در ارزش معرفت شناختی عقل در حوزه معرفت دینی/ علی اله بداشتی، امیرحسین میرزا ابوالحسنی
ـ صدرالمتألهین و ذاتمندی انسان/ محمدتقی سهرابی فر
ـ نقد دیدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم/ حسین عشاقی
چیستی عرفان وحیانی و شاخصه های آن(با تأکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری)/ محمدجواد رودگر
ـ تجلی متنی خدا در قرآن/ سیدمحمدحسن جواهری

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader