سبد خرید

چاپ سوم کتاب فیزیک، فلسفه و الاهیات منتشر شد.

کتاب «فیزیک، فلسفه، الاهیات» به دست عالمان برای عالمان نگاشته شده، ام برای غیرمتخصصان خردمند نیز جذابیت زیادی دارد. این اثر نتایج همایش 21 محقق برجسته را ارائه می دهد که در محل  اقامت پاپ به تحقیق در باب موضوعات مطلوب دانشمندان، فیلسوفان و متکلمان پرداخته بودند. اثر حاضر تلاش مشترک رشته های متعدد علمی را عرضه می کند؛ بنابراین همه علاقمندان می توانند بادرکی دقیق و منصفانه آن را مطالعه کنند.
به این معنا، این کتاب یک رساله علمی محض نیست، بلکه بیش از ارائه پاسخ، به طرح پرسش می پردازد. یکی از ویژگی های مهم این کتاب عرضه پیام پاپ ژان پل دوم است که به شیوه ای بی سابقه در تاریخ مباحث پاپی، به گفت و گو بین جوامع و تلاش برای شناخت وضعیت بشری در پرتو تازه ترین پیشرفت های دانش فیزیک و کیهان شناسی فرامی خواند. پاپ در این پیام به برخی مباحث اصلی در تحقیقات اخیر رشته هایی مانند فیزیک کوانتومی، کیهان شناسی و فیزیک ذرات اشاره می کند که متکلمان باید آن ها را مورد کاوش قرار دهند؛ همچنین تقاضا می کند که متکلمان، فیلسوفان و دانشمندان به نحوی یکسان بکوشند تا آگاهی شان را از دیدگاه های یکدیگر در باب مسائل مورد علاقه مشترک عمق بخشند. محتویات و مطالب این کتاب طیف وسیعی را تشکیل می دهند، که با هم انسجام و ارتباط دارند. بخش بخست کتاب روابط تاریخی و معاصر بین علم و دین را بررسی می کند و مباحثی را درباره دیدگاه الاهیات انجیلی درباره آفرینش، اندیشه نیوتن و ریشه های الحاد جدید، جست و جو برای دستیابی به الاهیاتی طبیعی و راه های ممکن در علم و الاهیات برای مواجهه آن ها با یکدیگر مطرح می سازد. در بخش دوم، روش های شناخت ویژه هریک از رشته های علوم و پیامدهای آن ها برای واقع گرایی فلسفی بررسی شده اند. در واپسین بخش رهیافتی بسیار ابتکاری و تأمل انگیز در مهم ترین حوزه های فیزیک وکیهان شناسی معاصر به کار گرفته شده و این مسأله کاویده شده است که آیا تحقیقات آن ها چیزی درباره وجود خدا و رابطه او با انسان برای ما که در جست و جوی معنایی در درون جهان هستیم، مکشوف می سازند یا نه.
این کتاب به ترجمه دکتر همایون همتی با شمارگان 300 نسخه، 716 صفحه و قیمت 40000 تومان تجدید چاپ شد.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader