سبد خرید

شصت و چهارمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ معرفت شهودی به حق تعالی در عرفان وحیانی/ محمدجواد رودگر
ـ مبانی معناشناختی ساخت و ادراک مفاهیم در علوم انسانی/ مرتضی وصالی ناصح
ـ ریشه یابی درون گرایی/ برون گرایی در توجیه در دانش اصول فقه/ جعفر مروارید، حمید رضازاده
ـ بررسی تطبیقی مبناگرایی خطاپذیر دکارت و علامه طباطبائی/ یحیی صولتی
ـ مقایسه خطا در تجارب عرفانی بر اساس نظریه علم حصولی و حضوری علامه طباطبائی و برساخت گرایی استیون کتس/ سیدحاتم مهدوی نور
ـ بررسی و نقد نظام معرفت شناختی جان دویی/ محمد فنایی اشکوری، محمدصادق علی پور

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader