سبد خرید

کتاب خداباوری و دانشمندان معاصر غربی(چالش ها و تبیین ها) منتشر شد.

در این کتاب سه مطلب زیر در سه فصل مطرح شده است:
1ـ در فصل اول به نظرات مختلف دربارة رابطة علم و دین در جهان غرب و نگرش عالمان معاصر غربی به خداباوری پرداخته شده. این فصل قبلاً به نحو خلاصه‌تر در کتاب فیزیک‌دانان غربی و مسئله خداباوری، آمده و در اینجا توسعه داده شده است.
2ـ در فصل دوم، شبهات گفته شده از طرف ملحدان و عالمان دین‌ستیز مطرح شده و عمدتاًپاسخ ‌های داده شده به آنها در غرب مطرح شده است. بخشی از این فصل قبلاً به نحو مختصرتر در مقالة «استاد مطهری و نقش بنیادی فلسفه در ربط علم به دین» چاپ شده بود و اکنون بسط داده شده و موضوعات جدیدی در آن مطرح شده است.
3ـ در فصل سوم، اسلوب جدید برهان نظم بر وجود خداوند را که در چند دهة اخیر مطرح شده، آمده است و شبهات مخالفان ادیان الهی در خصوص این استدلال و راه‌های گریز آنها از آن را مطرح و پاسخ عالمان و فیلسوفان خداباور غربی به این شبهات آورده شده است. 
این کتاب به قلم مهدی گلشنی در شمارگان 500 نسخه، 128 صفحه و قیمت 10000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader