سبد خرید

کتاب برنامه ریزی تحصیلی جلد چهارم از مجموعه مهارت های طلبگی منتشر شد.

با اینکه همه انسان‌ها موفقیت را دوست دارند و حاضرند بهای سنگینی برای آن بپردازند، ولی تعداد افراد موفق بسیار کم است. یکی از کلیدهای موفقیت در زندگی، برنامه‌ریزی منطقی و اصولی است. برنامه‌ریزی یعنی ترسیم وضعیت مطلوب آینده، و تقسیم کار و وظایف بر زمان.
انسان بدون برنامه‌ریزی درست در زندگی، نمی‌تواند خود را به ساحل مقصود برساند.
برنامه‌ریزی در تمام امور زندگی ضروری است، اما در زمینه تحصیل، ضرورت دوچندانی می‌یابد. جهت نیل به برنامه‌ریزی مطلوب و عملی، راهکارهایی وجود دارد که در این کتاب، برخی از آنها بررسی شده است.
برنامه‌ریزی تحصیلی چهارمین دفتر از مجموعه مهارت‌های طلبگی است که به قلم حسین خنیفر در شمارگان 1000 نسخه،72 صفحه و با قیمت 5000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader