سبد خرید

کتاب اندیشه دفاعی اسلام منتشر شد.

‏کتاب حاضر درصدد است با بازشناسی و بازخوانی نصوص و متون فقهی و بازنگری در رویکردها و آثار فقهی به بازسازی و بازتولید اندیشه دفاعی اسلام اقدام نماید و با ارائه طرحی نو در این باره نشان دهد که با گذشت قرن‌ها، اندیشه دفاعی اسلام هنوز هویت خود را در سایه نصوص دینی تعریف می‌کند و در دوره معاصر به رغم چالش‌ها و تعارض‌ها با اندیشه‌های رقیب و رویکردهای مدرن هم می‌تواند ارتباط خود را با سامانه وحیانی حفظ و تقویت کند و هم بسیاری از ظرفیت‌های ناشکفته را بروز دهد و هم در میان ترافیک سنگین اندیشه‌های رقیب و ضرورت‌ها و مسائل نوپیدای فراوان، استعداد پرداختن به نظریه‌های نوین را سرلوحه خود قرار دهد و مدعی کشف و نوآوری در دنیای جدید شود.
مهم‌ترین مسئله این کتاب تبیین چیستی اندیشه دفاعی اسلام است که برای روشن شدن ابعاد و زوایای پنهان آن لازم است به چهار سوال زیر پاسخ داده شود:
1ـ بنیادهای نظری اندیشه دفاعی در اسلام چیست؟ 2ـ اصول ارزشی و راهبردی اندیشه دفاعی اسلام چیست؟ 3ـ عوامل و شرایط تحقق نظام دفاعی مبتنی بر اندیشه دفاعی در اسلام چیست؟ 4ـ آثار و نشانه‌های نظام دفاعی اسلام چیست؟
فصل‌ها و گفتارهای کتاب به شرح زیر می‌باشد:
1ـ مفاهیم و کلیات. گفتار اول: روش تحقیق. گفتار دوم: چارچوب مفهومی. گفتار سوم: مبانی اندیشه دفاعی اسلام. گفتار چهارم: اصول و قواعد اندیشه دفاعی اسلام. گفتار پنجم: اهداف نظام دفاعی اسلام. 2ـ چیستی نظام دفاعی اسلام. گفتار اول: زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری نظام دفاعی اسلام. ساختار نظام دفاعی اسلام. گفتار دوم: ساختار نظام دفاعی اسلام. 3ـ  اصول راهبردی نظام دفاعی اسلام. گفتار اول: دشمن‌شناسی. گفتار دوم: تعیین راهبردهای دفاعی. گفتار سوم: تجهیزات و لجستیک. گفتار چهارم: تاکتیک‌ها و روش‌های مبارزه.4ـ اصول ارزشی نظام دفاعی اسلام. گفتار اول: پایبندی به احکام شریعت. گفتار دوم: پایبندی به معاهده‌ها و قراردادها. گفتار سوم: پایبندی به ارزش‌های معنوی. 5ـ شرایط تحقق نظام دفاعی اسلام: گفتار اول: بسترهای اجتماعی اندیشه دفاعی اسلام. گفتار دوم: شهروندان مقاوم. گفتار سوم: شهریاران شجاع. 6ـ آثار و دستاوردهای نظام دفاعی اسلام. گفتار اول: آثار مثبت نظام دفاعی اسلام. گفتار دوم: چالش‌های اندیشه دفاعی اسلام در صورت فقدان نظام دفاعی.
این کتاب به قلم محسن مهاجرنیا با شمارگان 300 نسخه، 340 صفحه و قیمت 23000 تومان منتشر شده است.

 

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader