سبد خرید

زمینه های عقلانی لازم برای بازسازی فلسفه بر اساس سه مبنای اصلی در کتاب گام های پسین در فلسفه برین(گام مبانی) منتشر شد.

فلسفه‌های رایج همه بر دو پایه پی‌ریزی شده‌اند و بر اساس آنها، فلسفه‌هایی ساخته شده‌اند؛ این دو دیدگاه عبارتند از تکثر (هستی) و حکم‌پذیری آن؛ ولی بر این دو پایه نه تنها برهانی نیست، بلکه بر نفی آنها براهینی می‌توان ارائه کرد؛ پذیرش این دو پایه موهوم در فلسفه‌های رایج شکاف عمیقی را بین این فلسفه‌ها و فلسفه واقعی ایجاد کرده است؛ بنابراین ضرورت دارد این فلسفه‌ها هم به لحاظ این دو دیدگاه که پایه همه آنهاست و هم به لحاظ مسائلی که بر پایه این دو دیدگاه شکل گرفته نقد شوند  و سپس فلسفه‌ای بر پایه کثرت‌ناپذیری (هستی) و حکم ناپذیری آن پی‌ریزی و بازسازی گردد، ما نام این باز تولید فلسفه را (گام‌های پسین در فلسفه برین) نهادیم.  
بخش‌ها و فصل‌های این کتاب به شرح زیر می‌باشد:
بخش 1ـ فلسفه از نگاه دیگران
فصل اول: نگاهی به مباحث زیربنایی فلسفه مشائی و نقد آن… فصل دوم: نگاهی به مباحث زیربنایی فلسفه اشراقی و نقد آن… فصل سوم: نگاهی به مباحث زیربنایی حکمت متعالیه صدرایی و نقد آن…
بخش 2ـ فلسفه از نگاه ما
فصل اول: موضوع فلسفه اولی فصل دوم: مبادی تصدیقی مسائل فلسفه اولی
این کتاب به قلم حسین عشاقی با شمارگان 300 نسخه، 364 صفحه و قیمت 25000 تومان منتشر شده است.

 

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader