سبد خرید

هفتاد و ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین/ قاسم پورحسن
ـ مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن/ رمضان علی تبار
ـ حکمت معتدل و دو مسئله فلسفی/ ابوالحسن غفاری
ـ ارزیابی باورهای دینی بر اساس فضیلت گرایی معرفتی/ غلامحسین جوادپور
ـ مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی/ حسن دانایی فرد، حسین سوزنچی و مرتضی جوانعلی آذر
ـ نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان/ زهرا رسولی و محمدکاظم علمی
ـ معناشناسی نظام سازی و روش شناسی کشف نظام از منابع دینی/ بهروز رضایی منش و حسین بابایی مجرد
ـ تکلیف مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن/ محمد عابدی
 

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader