سبد خرید

بانوی فرزانگی و فضیلت: سیری در زندگی، احوال و آرای بانو امین منتشر شد.

‏ بانو امین (ره) شخصیتی است که توانست تمام عمرش را در تعلیم و تربیت بگذراند و دانش و بینش را با گرایش و کنش اسلامی گره زده، روش اسلام ناب را در متن زندگی‌اش اجراکند. او منطق اسلام را منطق زندگی‌اش قرار داد و در هر ساحتی از سلوک زندگی خویش چه در خانواده، چه در جامعه و چه در معنویت با منطق قرآنی و اهل بیتی عمل کرد.
در کتاب بانوی فرزانگی و فضیلت سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در اسلام زن می‌تواند به عالی‌ترین درجات علمی و معنوی برسد؟ که پاسخ مثبت با ذکر نمونه عملی از یک بانوی مسلمان ایرانی به آن داده شد؛ زنی که فقیه و مجتهد شد و اهل فلسفه و عرفان نیز گشت و به یک مفسر قرآن تبدیل شد تا توانست تفسیر مخزن‌العرفان را تقدیم جامعه اسلامی و عالمان اسلامی نماید.
 این کتاب با توجه به ابعاد وجودی شخصیت بانو امین در چهار بخش و فصل‌های مختلف به شرح زیر سامان یافته است.
1ـ تولد و تکامل
فصل اول: حیات خانوادگی. فصل دوم: حیات علمی. فصل سوم: حیات اجتماعی.
2ـ مقامات علمی و معنوی
فصل اول: مقام علمی بانو امین. فصل دوم: مقام معنوی و آثار وجودی. فصل سوم: دیدارهای عالمان ربانی بانو امین.
3ـ نکته‌هایی اخلاقی ـ عرفانی در نگاه بانو امین
فصل اول: نکته‌های اخلاقی. فصل دوم: عرفان از دیدگاه بانو امین
4ـ عوامل موفقیت بانو امین(ره)
فصل اول: عوامل موفقیت فردی ـ معنوی. فصل دوم: عوامل موفقیت آموزشی، پژوهشی و اجتماعی.
کتاب فوق به قلم مائده شاکری در شمارگان 500 نسخه، 152 صفحه و با قیمت 10000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader