سبد خرید

کتاب مدیریت سیاسی در حوزه های علمیه منتشر شد.

‏ موضوع تحول در حوزه علمیه از دغدغه‌های بزرگان و مراجع تقلید حوزه در سده اخیر بوده است و در سال‌های گذشته توسط حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیگیری جدی شده است، این کتاب درصدد است این تحول را از دو منظر مدیریتی و سیاسی بررسی کند.
سه فصل سامان یافته این کتاب:
ـ فصل اول، با عنوان کلیات، به تعریف و مفهوم تحول و مبانی تکوینی و تشریعی آن پرداخته و مدیریت تحول را در دو مفهوم ساده و راهبردی، تبیین کرده است؛ آن‌گاه به سنخ‌شناسی تحول و تفاوت آن با انقلاب روی آورده است و پس از بیان فرایند هشت‌گانه تحول و فرایند شش‌گانه انقلاب، وجوه تمایز و تشابه این دو را آشکار کرده است. سپس به ابعاد و گستره تحول و قرائت‌های دوگانه از آن پرداخته است و در ادامه با توضیح مبحث بسیار با اهمیت قلمرو دانش‌های دینی، نسبت آنها را با تحول به قلم آورده و در پایان فصل، بر ضرورت و اهمیت تحول تأکید کرده است.
ـ فصل دوم نیز با ارائه تعریف و مفهوم مدیریت تحول سیاسی، مبانی آن را تبیین کرده است و ضمن توضیح مهم‌ترین ابعاد و گستره مدیریت تحول سیاسی، آن را تشریح کرده است. آن‌گاه اهداف و مقاصد مدیریت تحول سیاسی و اهمیت و ضرورت آن آشکار نموده است.
ـ فصل سوم، به تبیین سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی اختصاص دارد. در این فصل، ضمن بیان پیش‌نیازهای نگارش نقشه جامع مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه، به بررسی و وضعیت کنونی حوزه، اهتمام ورزیده شده است؛ آن‌گاه بحث مهم جریان‌شناسی روحانیت از ابعاد مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، تبیین مباحث مدیریت استراتژیک درباره حوزه علمیه و روحانیت وجهه همت قرار گرفته است و به مقولاتی، چون تعیین مأموریت و چشم‌انداز مدیریت تحول سیاسی، تجزیه و تحلیل محیطی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی حوزه علمیه پرداخته شده است. سپس به شیوه تعیین اهداف و انتخاب استراتژی، امعان نظر شده است. آن‌گاه مهم‌ترین الگوی مدیریت تحول سیاسی و ویژگی‌های آن ذکر گردیده و در پایان بهترین الگو برای آن مهم معرفی شده است.
این کتاب به قلم سیدموسی میرمدرس با شمارگان 300 نسخه،172 صفحه و قیمت 12000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader