سبد خرید

مسئله اصلی کتاب اخلاق گفت و گو تبیین اصول و ارزش های اخلاقی گفت و گو با توجه به منابع دینی است.

گفتگوی سالم و مفید در تمامی ابعاد زندگی بشر آثار شگرف فراوانی در رشد، کمال و شکوفایی آن دارد بیان یک گفتگوی سالم و نتیجه بخش نیازمند به تبیین پیش نیازها، اصول و ارزشهای اخلاقی آن دارد.
این کتاب با تبیین اخلاقی گفتگو، مدل و الگوی یک گفتگوی سالم را ارائه می‌دهد و شامل پنج فصل و یک خاتمه می‌باشد، فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته و در برگیرنده تبیین مفهومی واژگان اصلی، ضرورت گفتگو وکارکردهای آن و پیش نیازها و ارکان گفتگو است.
فصل دوم، به مبادی فلسفی واخلاقی گفتگو پرداخته و در فصل سوم، اصول عام اخلاقی گفتگو را مورد نظر قرار می‌دهد ودر فصل چهارم، ارزش‌ها وآداب اخلاقی گفتگو و در فصل پنجم، به آسیب‌ها وآفات اخلاقی گفتگو می‌پردازد.
در خاتمه کتاب، به نتایج مباحث، مدل و الگوی گفتگوی مطلوب و راهکارهای پیشنهادی در جهت تحقق گفتگوی اخلاقی، اشاره دارد.
این کتاب با شمارگان 300 نسخه و قیمت 30000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader