سبد خرید

کتاب کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن در صدد است با بررسی خاستگاه، تاریخ و مبانی علوم انسانی کاستی‌های موجود در بنیادهای فلسفی آن را آشکار سازد.

علوم انسانی چونان سکانی است که حرکت کشتی جامعه را جهت دهی کلی می‌کند. علوم انسانی موجود به رغم داعیه بی‌طرفی، محصول مدرنیته و دوران روشنگری بوده و ریشه در نظام معرفتی غرب مدرن دارد. علوم انسانی موجود، میوه تمدن جدید غرب است که در اومانیسم، تجربه‌گرایی استغنای از وحی، لیبرالیسم و… ریشه دارد. از این رو می‌توان علوم انسانی را از مهم‌ترین ابزارهای تمدن غرب در جنگ نرم دانست. مواجهه عالمانه و پرهیز از خصومت و شیفتگی به این علوم منوط به فهم  بنیادها و خاستگاه علوم مذکور است. با وجود برخی نکات و آثار مثبت این علوم، تحقیقی عالمانه به دور از شیفتگی ساده‌لوحانه یا بدبینی خصمانه درباره مبادی، غایات، اصول و مبانی علوم انسانی ضروری است. این امر پیش نیاز هر ورود سلبی یا ایجابی در عرصه تحول علوم انسانی است.
کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن اثر جدید جناب آقای شهریار زرشناس است که در سه فصل شامل:1ـ سیری در ماهیت علوم مدرن و بنیان‌های نظری علوم انسانی 2ـ پدران بنیان‌گذار علوم انسانی 3ـ انقلاب اسلامی و علوم انسانی و در حجم 224 صفحه با شمارگان 500 نسخه و قیمت 15000 تومان سامان یافته است.

 

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader