سبد خرید

فلسفه حکمت صدرایی عنوان سی چهارمین کتاب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع فلسفه منتشر شد.

حکمت صدرایی موضوع بسیاری از تحقیقات و تتبعات محققان بوده و مسائل پرشماری از مسائل فلسفه اسلامی، بر اساس این مکتب بررسی شده است. تحصیل نگاهی برون‌نگر به نظام‌های فلسفه اسلامی، به ویژه حکمت صدرایی، از ضرورت‌های حکمت اسلامی است. در این نگاه، که به «فلسفه مضاف» شهرت دارد، چیستی و چرایی یک مکتب فلسفی بررسی می‌شود. برخی از محورهای مورد بحث در ساختار فلسفه مضاف، در آثاری از پژوهشگران عرصه حکمت اسلامی تحقیق شده است؛ اما ارائه نظامی با ویژگی‌های فلسفه ناظر، گامی دیگر است که نوشتار حاضر در این راستا تهیه شده    و یکی از اهداف آن، ارائه تعریفی جامع و هویت‌شناس از مکتب صدرالمتألهین و نیز، تهیه زمینه ذهنی و آشنایی لازم برای آن گروه از محصلان و محققان فلسفه است که پس از آشنایی با ماهیت و ارکان فلسفه مشاء و ااشراق، در مسیر ارتقاء به مرتبة حکمت صدرایی هستند.
بخش‌های کتاب عبارتند از: اول: عصر حیات و شخصیت صدرا ـ دوم: حکمت صدرایی ـ سوم: موضوع حکمت صدرایی ـ  چهارم: اسلامیت حکمت صدرایی ـ پنجم: خاستگاه حکمت صدرایی ـ ششم: منابع حکمت صدرایی ـ هفتم: روش‌شناسی حکمت صدرایی
این کتاب با شمارگان 300 نسخه و قیمت 30000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader