سبد خرید

نقش و جایگاه آیت الله کاشانی در ملی شدن صنعت نفت ایران را در این کتاب می خوانیم.

فعالیت ها و مبارزات آیت الله کاشانی در حمایت از ملی شدن صنعت نفت که در اشکال مختلف صورت گرفت نقش مهمی در تهییج افکار عمومی و بسیج همگانی مردم برای کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع عظیم نفتی کشور داشت.
حمایت های او از دولت دکتر مصدق که به تثبیت و اجرایی شدن قانون ملی شدن صنعت نفت سرعت بخشید بسیار تأثیر گذار و با اهمیت است. با وجود این اختلاف ها و کدورت هایی که به علل مختلف بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بعد از قیام سی تیر 1331 به وجود آمد؛ تأثیر زیادی در شکل گیری کودتا و در نهایت سقوط نهضت ملی شدن صنعت نفت گذاشت. تلاش های آیت الله کاشانی بعد از کودتا نیز که به منظور جلوگیری از شکست نهضت انجام شد ناکام ماند و بدین ترتیب نهضتی که یکی از مهم ترین جنبش های سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران به شمار می آمد با پیروزی کشورهای استعمارگر و عوامل داخلی استبداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader