سبد خرید

کتاب فلسفه علم منتشر شد.

“کتاب فلسفه علم جزء مجموعه شش جلدی است که هر جلد آن به حوزهخاص از معرفت شناسی اختصاص دارد و پیشتر منتشر شده اند. جلد نخست به رئالیسم یا واقع گرایی، جلد دوم به علم حضوری و شهود، جلد سوم به علم و دین و علم دینی، جلد چهارمبه نظریه های توجیه و مبناگرایی، جلد پنجم به شک گرایی و نسبی گرایی و جلد ششم به فلسفه علم پرداخته است. کتاب فلسفه علم نیز مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که هر یک از مقالات آن به موضوعات مطرح در فلسفه علم همچون تبیین علمی، معرفت تجربی، معرفت علمی، منطق استقرا، تقویت نظریه،خظرهای علم متعارف، سادگی نظریه های علمی، دیدگاه غیر گزاره ای علم، تحلیل علّی تکنولوژی، اتحاد در فلسفه علم، تاریخچه نسبی گرایی، فلسفه زیست شناسی، منطق کشف و استنتاج از راه بهترین تبیین می پردازد.
این کتاب به کوشش ابراهیم دادجو با شمارگان 200 نسخه ، 600 صفحه و قیمت 40000 تومان منتشر شده است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader