سبد خرید

کتاب فلسفه پزشکی منتشر شد.

آشنایی با فلسفه پزشکی هم در شناخت چگونگی دغدغه های فیلسوفان پزشکی در نگاه به انسان مفید است و هم می تواند راهگشایی برای ارائه نظریه هایی درباره سلامت باشد که با مبانی اسلامی سازگار بوده و با مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما همخوانی بیشتری داشته باشد. در این کتاب ابتدا معرفی مختصری از فلسفه پزشکی و موضوعات آن ارائه شده است و سپس سعی شده که در دو حوزه از فلسفه پزشکی یعنی حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی نظریه پردازی شود.
در حوزه هستی شناسی بعد از معرفی برخی از نظریه ها درباره سلامت، نظریه ای درباره سلامت ارائه شده که ابعاد اجتماعی؛ روان؛ زیستی و معنوی انسانی را در قالبی سازگار بیان کند که هم کاربرد بالینی آن حفظ شود و هم نگاه فراگیری به انسان در زمینه سلامت داشته باشد. بدین منظور از دستاوردهای فلسفه تحلیلی در حوزه های فلسفه زبان و فلسفه ذهن استفاده شده است تا چار چوب محکم و استواری برای این نظریه ارائه شود. همچنین در حوزه معرفت شناسی از نظریه ای درباره رابطه میان پزشک و بیمار دفاع می شود که با نظریه هستی شناسانه درباره سلامت سازگار است.
فصول این کتاب عبارتند از:
1ـ فلسفه پزشکی و سیر تاریخی آن
2ـ نظریه ای درباره سلامت
3ـ نظریه ای در رابطه میان پزشک و بیمار
4ـ اخلاق پزشکی
این کتاب به قلم احمدرضا همتی مقدم با شمارگان300 نسخه، 152 صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader