سبد خرید

کتاب قدرت ساسی از منظر قرآن کریم منتشر شد.

قرآن کریم، اولین منبع اندیشه سیاسی اسلام است و قدرت یکی از عناصر بنیادین دانش سیاست است. انسان موجودی اجتماعی است و با حضور در اجتماع با قدرت و مظاهر آن روبرو می شود؛ با توجه به بنیادین بودن این مفهوم و نوع رابطه آن با حیات سیاسی انسان، فهم چیستی، ماهیت، آسیب ها و اهداف آن از دیدگاه قرآن کریم، می تواند راهگشای مسائل بسیاری در حوزه اندیشه سیاسی اسلام باشد که نشان از اهمیت و برجستگی آن دارد.
این کتاب به نقد و بررسی دیدگاه های رقیبی خواهد پرداخت که همه همت و هدف قدرت را خود قدرت می انگارند یا آن را بیشتر به حوزه های مادی محدود می کنند و از نگاه قرآن کریم می کوشد نگرشی دگرگون از قدرت و مسائل آن را عرضه کند.
این کتاب در شش فصل سامان یافته است. در فصل اول تلاش شده تا درقالب کلیات، مفهوم ها و تمهیدات نظری، بحث را در سه گفتار بررسی کنیم. در فصل دوم بحث بنیادین ماهیت و مؤلفه های قدرت از دیدگاه قرآن در دو گفتار به سامان رسیده.در فصل سوم در گونه شناسی قدرت سیاسی، در دو گفتار جداگانه به خاستگاه، مبانی و شاخصه های انواع قدرت مطلوب و نا مطلوب پرداخته شده. در فصل چهارم غایت و کارکردهای قدرت سیاسی را در انواع مطلوب و نامطلوب آن بررسی شده. در فصل پنجم آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم مورد توجه قرار داده شده. و به مبحث هایی مانند فساد قدرت، استبداد و نقدناپذیری، تحقیر و پایمالی کرامت انسانی، استکبار و خودشیفتگی، طغیان، آزار و شکنجه اشاره شده. در فصل ششم ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در سه گفتار یعنی ساز و کارهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی مهار قدرت بررسی شده.
این کتاب به قلم سیدکاظم سیدباقری با شمارگان300 نسخه، 416 صفحه و قیمت 30000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader