سبد خرید

کتاب فرّ ایمان از فریمان: نگاره هایی درباره آیت الله شهید مطهری منتشر شد.

کتاب فرّ ایمان از فریمان نگاره هایی درباره زندگی آیت الله شهید مطهری است که در بخشی از این کتاب می خوانیم:
برایش مهم نبود مطالب برای کسی گران بیاید یا نه؟ حق را می گفت. در مورد «ان الحیوة عقیدة و جهاد» که گل کرده بود، می گفت: معروف است این جمله از امام حسین است. این جمله نه از امام حسین است  و نه از معصوم دیگری. محتوای آن هم با مبانی اسلامی تطبیق نمی کند. ما نمی خواهیم بگوییم زندگی یعنی هر عقیده ای و تلاشی در راه هر عقیده ای.
بعد از سال ها که مردم عادت کرده بودند به شنیدن بعضی از روضه های اغراق آمیز و خرافه آلود عاشورا، کسی پیدا شده بود که تحریف های واقعه را مشخص کند؛ چرا که معتقد بود با حادثه تحریف شده نمی توان به مردم خدمت کرد. می گفت: در رثای قهرمان بگریید برای اینکه پرتوی از روح قهرمان در روح شما پیدا بشود و شما هم تا اندازه ای نسبت به حق و حقیقت غیرت پیدا بکنید، شما هم با ظلم و ظالم نبرد کنید، شما هم آزادیخواه باشید.
پرسید: چطور می شود آدمی که خیلی اهل مبارزه ظاهری نبوده خیلی هم زندان نرفته این قدر مورد توجه امام باشه؟
ـ گفتم ان شاءالله برایت روشن می شود، امام کاری رو بیخود انجام نمی دهند.
شهید که شد، کم کم قدر و منزلتش شناخته شد؛ نه برای من که برای همه. انگار خونش باید ریخته می شد در راه دفاعش از حق تا حق بودن خودش هم بر همه نمایان تر شود. او مثل یک معمار بود؛ معمار اندیشه های انقلاب… و هنوز که هنوز است جامعه دارد از اندیشه های ناب او تغذیه فکری می کند و این چیزی بود که ما نمی دانستیم و رهبر به خوبی بر آن واقف بود.
این کتاب به قلم زینب عطایی با شمارگان 1000 نسخه، 140 صفحه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader