سبد خرید

کتاب درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام منتشر شد.

بررسی ابعاد و قلمرو اقتصاد تعاونی از منظراسلام مستلزم پاسخ به پرسش‌های زیر است:
مفهوم تعاون(لغوی واصطلاحی) چیست؟
تاریخچه و ریشه‌های شکل‌گیری اندیشة اقتصاد تعاونی چیست؟
توسعه و سیرتحول اقتصاد تعاونی درجهان چگونه بوده است؟
ماهیت و ابعاد اقتصاد تعاونی چیست؟
آیا ماهیت و ابعاد اقتصاد تعاونی ازمنظراسلام مورد تایید است؟
جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به نظام سرمایه‌داری و کمونیسم چگونه است؟
جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش دولتی وخصوصی چیست؟
اهداف اقتصاد بخش تعاونی چیست؟
آثار و پیامدهای اقتصاد تعاونی چیست؟
ب
رای پاسخ به پرسش‌های پیشین،مطالب درچندفصل بررسی می‌شود.
فصل اول: مفهوم و سیر تحول اقتصاد تعاونی در جهان
فصل دوم:اصول اقتصاد تعاونی
فصل سوم: بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی سرمایه دار
فصل چهارم: بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی
فصل پنجم: الگ.های اجرایی اقتصاد تعاونی
ـفصل ششم: جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش
فصل هفتم: آثار و پیامدهای اقتصادی تعاونی
این کتاب به قلم احمدعلی یوسفی با شمارگان500 نسخه، 230 صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader