سبد خرید

پنجاه و هفتمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می خوانیم…

ـ نقد و بررسی دانش ارتباطی از منظر معرفت شناسی اسلامی/ حسین اسکندری
ـ اعتبار خبر واحد در علوم انسانی/ محمد عرب صالحی
ـ نظریه علیت از منظر حکمت سینوی/ هادی صادقی، مهدی نصرتیان اهور
ـ بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سیدحیدر آملی/ سیدمرتضی حسینی شاهرودی، فاطمه فرضعلی
ـ واقع نمایی و ملاک صدق امور فطری از دیدگاه اندیشمندان مسلمان/ احمد ابوترابی
ـ ویلیام آلستون و گشایش افقی نو در معرفت شناسی معاصر/ جلال پیکانی
ـ پاسخ به اعتراض حامیان اصل «ترکیب پذیری» به کل گرایی معنایی/ ضیاء موحد، حسین شقاقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader