سبد خرید

هفتادو چهارمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات منتشر شد.

در این شماره می خوانیم…

ـ نظریه علم دینی/ علی اکبر رشاد
ـ رابطه علم و دین در مسئله کیهان شناسی از دیدگاه المنار و المیزان/ علیرضا قائمی نیا و محسن آزادی
ـ بررسی، مقایسه و ارزیابی ساخت گرایی کتز و پراودفوت در باب ماهیت تجربه عرفانی/ مسعود اسماعیلی
ـ موضوع و ماهیت علوم انسانی و جایگاه آن در منظومه علوم با تأکید بر آرا و نظریات فارابی/ سیدمحمدحسین کاظمینی و محمدامین هنرور
ـ علم و معرفت به خداوند از منظر ابومعین نسفی در ترازوی نقد/ عین الله خادمی، محمدالله نیا سماکوش و سیدعلی سادات فخر
ـ گستره عصمت از منظر علامه طباطبایی؛/ محمد سبحانی نیا
ـ نظام توحیدی قرآن، نافی جاودانگی عذاب مجرمان/ محمدعلی اسدی نسب
ـ خلود در عذاب با تکیه بر تقریری متفاوت از آموزه تجسم اعمال/ محمدرضا بلانیان و محمدحسین دهقانی محمودآبادی
ـ نمایه مقالات، نمایه موضوعی و نمایه پدیدآورندگان/ مختاری
ـ چکیده انگلیسی/ ساجدی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader