سبد خرید

کتاب علم و دین و علم دینی منتشر شد.

این کتاب از مقالات متفرق در محور کلی « علم و دین» است. ارتباط میان علم و دین، یکی از مباحث بسیار مهم کلام جدید و نیز فلسفه دین است. این مسئله ماهیتی میان رشته ای دارد و برای حل آن باید دادها و اطلاعاتی از بسیاری از دانش ها را در نظر گرفت. بی تردید، معرفت شناسی در این میان، اطلاعات کلیدی را فراهم می آورد و زاویه جدیدی برای بررسی این مسئله در اختیار می گذارد. دیدگاه های بسیار متفاوتی که در تاریخ این بحث مطرح شده اند، هر یک بر مبانی معرفت شناختی خاصی تکیه می زنند و نگاه معرفت شناسی خاصی به علم و یا به دین دارند.
برخی موضوعات این کتاب عبارتند از:
ـ مسئله ارتباط علم و دین در جهان اسلام
ـ معجزه و استنتاج بر اساس بهترین تبیین
ـ تعامل علم و دین از دیدگاه اقبال لاهوری
ـ دین و علم: اعلام و کشف تسخیر الهی
ـ مجاری شناخت و ضرورت گفت و گوی علم و الهیات
ـ فضا و زمان در اندیشه کانت
ـ موضوع و معنای علیت نزد هیوم
ـ ابطال برخی از افسانه ها درباره شکاف میان الهیات و علم در قرن نوزدهم
ـ تکامل داروینی و فلسفه علم قرن نوزدهم بریتانیا
ـ نگرشی انتقادی بر اصل موجبیت علی در فیزیک کلاسیک و فلسفه اسلامی
ـ علم و دین از دیدگاه آلبرت اینشتین
این کتاب به کوشش ابراهیم دادجو با شمارگان300 نسخه، 829 صفحه و قیمت 50000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader