سبد خرید

چهل و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی منتشر شد.

 در این شماره می خوانیم:

ـ جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از منظر فقه امامیه/ محسن صفری و محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی
ـ قاعده حریم حمی/ سعید داودی
ـ پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران/ محمدمهدی الشریف و مریم جلالی و زهرا اکرمی ابرقوئی
ـ حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان( با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)/ احمد عابدی و احسان مهرکش
ـ تقصیر نوعی تأملی در تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی/ مهدی شهابی و آزاده مسعودی پور
ـ اعتراض به نظر کارشناس/ سیروس حیدری و محمدحسین رزمجو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader