سبد خرید

کتاب بررسی تاریخی تفکر شیعه اثنی عشریه منتشر شد.

این کتاب شامل چهار فصل است که نخستین فصل آن به بررسی مفاهیم و معرفی منابع مربوط به این تحقیق اختصاص دارد. فصل دوم درباره ادوار تاریخی شیعه است و بر این حقیقت تأکید می کند که اصول اعتقادی شیعه برگرفته از قرآن و سنت است؛ هر چند در برخی ادوار بر بعضی از اصول بیشتر تأکید شده است. فصل سوم، مبانی روایی شیعه امامیه اثنی عشریه و احادیث دوازده امام بررسی می کند. فصل چهارم تبیین می کند که شیعه اثنی عشریه همان شیعه امامیه است و تأکید می کند، باورهای شیعیان بعد از شروع غیبت کبری، همان باورهای شیعیان عصر ائمه(ع) است که امامیه نامیده می شدند.
این کتاب به قلم غلامحسن محرمی با شمارگان 300 نسخه، 244 صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader