سبد خرید

چهل و دومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ قواعد بنیادین در حقوق و روش شناسی احراز و توسعه آنها/ محمود حکمت نیا
ـ مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان/ فرج الله هدایت نیا
ـ بازخوانی بنیان های فلسفی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی/ محمدجواد جاوید
ـ تقاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس/ مسعود فیاضی
ـ مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی/ محمدرضا رهبرپور
– درآمدی تحلیلی بر مبانی معرفتی و مناشی فلسفی الزام آوربودن قواعد حقوقی/ سیدمحمدحسین کاظمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader