سبد خرید

کتاب علم و اراده الهی منتشر شد.

این کتاب از دو بخش با عنوان علم و اراده ترکیب یافته است. در بخش نخست، ماهیت علم و اقسام آن، علم ذاتی خدا و نسبت آن با ذات، ادله موافقان و منکران علم ذاتی و علم پیشین و فعلی، گستره علم خدا از حیث شمول به اعدام و ممتنعات و غیر متناهیات مورد تحلیل و تقریر قرار می گیرد. مؤلف در بخش دوم اراده خدا را از سه منظر: معناشناختی، وجودشناختی و گستره و نسبت آن با اصل علیت، شرور و گناهان و اراده انسان مورد بحث قرار داده است.
از ویژگی های کتاب می توان به جامعیت مباحث، توجه به دیدگاه های معاصر اعم از اسلامی و غربی، نقدهای اختصاصی نویسنده بر دیدگاه های رقیب و نیز تعریف جدید از اراده خدا اشاره کرد.
این کتاب به قلم محمدحسن قدردان قراملکی با شمارگان 300 نسخه، 440 صفحه و قیمت 26000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader