سبد خرید

پنجاه و ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا / سمیه کامرانی، محمد سعیدی مهر، سیدعباس ذهبی
ـ مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا / حسن رهبر، عبدالحسین خسروپناه
ـ روش شناسی فلسفه تحلیلی ـ کاربردی طه عبدالرحمن با تأکید بر مسئله هویت مسلمان معاصر / محسن قمی، هادی بیگی ملک آباد
ـ برونی گرایی در محتوا و نسبت آن با نظریه این همانی ذهن و بدن/ مهدی امیریان
ـ ساز و کار شهید صدر در مسئله حجیت استقرار در مقایسه با تأییدگرایان / مریم بحرینی، مهناز امیرخانی
ـ بررسی و نقد استنتاج متافیزیکی مقولات در فلسفه کانت / علی فتح طاهری، زینب قنبرلو
ـ بررسی تطبیقی گشتل در اندیشه هایدگر و پارادایم در اندیشه کوهن / نجمه رمضانی، محمد مشکات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader