سبد خرید

کتاب چند یادداشت تئوریک منتشر شد.

ظهور شبه مدرنیته حاصل غربزدگی سطحی و تقلیدی است که خود محصول فرایند استیلای سیاسی و اجتماعی بیگانگان بوده و به هیچ روی ریشه در سیر تطور تاریخی حیات فرهنگی و تمدنی مردم ما نداشته و ندارند. از این رو ذاتاً با مآثر قومی و تاریخی و میراث حکمت سنتی و معنوی و نیز آداب و عادات و رسوم به جا مانده از تمدن کلاسیک ایران ناسازگار است.
مؤلف در این کتاب با چیدمان مجموعه ای از یادداشت ها و مقالات که عمدتاً به قلمرو مباحث فلسفی و اقتصاد سیاسی تعلق دارد، تلاش نموده است این یادداشت های تئوریک برای دانشجویان و نیز کلیه علاقمندان به فلسفه و علوم اجتماعی، سودمند باشد. در این مسیر مؤلف یازده یادداشت به مخاطبان ارائه کرده است.
در یادداشت های اول و دوم، موضوع روح تاریخ و نسبت آن با فلسفه و معانی و مراتب عقل مورد بررسی قرار گرفته است.
در یادداشت های سوم، چهارم و پنجم، نویسنده، سرمایه داری و عقلانیت مدرن، مدرنیته را با نگاهی به اندیشه و وضعیت پست مدرن و گرایش های فکری چون: مارتین هیدگر، مکتب فرانکفورت، میشل فوکو و … مورد نقد جدی قرار داده است.
در یادداشت ششم، سه یادداشت کوتاه درباره نیچه، داستایوفسکی و هیدگر با تأکید بر موضوع نیهیلیسم و نیست انگاری مورد توجه نگارنده بوده است.
در یادداشت هفتم، محقق به تشریح واژه هایی چون: اومانیسم، مدرنیته، بورژوازی و… پرداخته است.
در یادداشت های هشتم و نهم، موضوعاتی چون: انسان بورژوا و گادامر و انکار یقین دکارتی، برای مخاطب در نظر گرفته شده است.
در یادداشت دهم به موضوع سرمایه سالاری، تفاوت سرمایه و ثروت، و انباشت و تصرف گری پرداخته و در یادداشت پایانی ارتباط غرب زدگی شبه مدرن و انقلاب اسلامی مورد توجه محقق بوده است.
این کتاب به قلم شهریار زرشناس با شمارگان 500 نسخه، 264 صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader