سبد خرید

کتاب اینجا ابدیت منتشر شد.

این کتاب در صدد است با مراجعه به منابع معتبر تاریخی، گذاری هر چند کوتاه به ابعاد معنوی و کرامات ائمه(ع) داشته باشد. بر همین اساس، قطعاتی واقعی از زندگی معصومان (ع) که حاوی مفاهیم عرفانی و معنوی یا ناظر به ولایت تکوینی و کرامات آن بزرگان است، به شکلی داستانی گزینش و پرداخت شده است. بشر صنعت زده امروز به معنویت و عرفان اقبالی بیش از پیش پیدا کرده است، اما گسستن از وحی الهی موجب شده است نتایج توهمات بشری را که توأم با نوعی تخدیر و رکورد است به نام عرفان معرفی کند. از این رو معرفی ابعاد عرفان وحیانی، آن هم از زبان ائمه(ع) طراوت و تازگی خاصی دارد. 
داستان اول: از صحرا تا کعبه ـ داستان دوم: معجزه در زندان ـ داستان سوم: راهبان ـ داستان چهارم: نشانه های امامت ـ داستان پنجم: تخت و شیر ـ داستان ششم: حیلت رها کن ـ داستان هفتم: گورستان مردگان ـ داستان هشتم: دعای باران
این کتاب به قلم محمدرضا عابدی شاهرودی با شمارگان 500 نسخه، 160 صفحه و قیمت 10000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader