سبد خرید

کتاب پیشرفت عدالت محور منتشر شد.

 این کتاب به موضوع راهبردها و استلزام های دهه پیشرفت و عدالت در عرصه های گوناگون می پردازد. نام گذاری دهه چهارم انقلاب از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و ضرورت مطالعات پژوهشی برای بررسی و تحلیل عرصه ها، راهبردها و استلزام های دستیابی به این هدف، زمینه تدوین طرحی را فراهم کرد که از طریق نگارش مقالات  پژوهشی توسط صاحب نظران هر موضوع در چارچوب مشترکی، بتواند به این مهم کمک کند.
بخش اول: مباحث کلی درباره دهه پیشرفت و عدالت ـ فصل اول: دهه پیشرفت و عدالت، ارمغان رشد و کارآمدی نظام اسلامی ـ فصل دوم: نگاهی به نظریه اسلامی پیشرفت ـ فصل سوم: نگاهی به وضعیت کنونی کشور از منظر شاخص های پیشرفت و عدالت ـ فصل چهارم: آسیب شناسی راهبردهای پیشرفت و عدالت در سه دهه گذشته
بخش دوم: شاخص ها، راهبردها و الزام های پیشرفت و عدالت در عرصه های مختلف ـ فصل اول: شاخص ها و راهبردهای اقتصادی ـ فصل دوم: شاخص ها و راهبردهای آموزشی و تربیتی ـ فصل سوم: الزام های سیاسی دهه پیشرفت و عدالت ـ فصل چهارم: الزام ها و شاخص های مدیریت راهبردی به منظور تحقق هدف های دهه پیشرفت و عدالت
این کتاب به کوشش علی ذوعلم با شمارگان 300 نسخه، 464 صفحه و قیمت 27000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader