سبد خرید

کتاب ایران و سازمان ملل متحد منتشر شد.

سازمان ملل متحد در عرف حقوقی و سیاسی ایران، به مثابه نهادی انکارناپذیر در عرصه تعامل یا مواجهه بین المللی، سه نگاه متمایز را به دنبال دارد: نخست، با رویکردی کاملاً مثبت؛ ضمن نادیده انگاشتن تفاوت های ارزشی، به همکاری و تابعیت همه جانبه و پذیرش هنجارهای جهان شمول آن معتقد است. دوم، با رویکردی کاملاً منفی؛ تفاوت های بنیادین ارزشی را مانع همکاری همه جانبه با آن سازمان و نهادهای وابسته می داند. و سوم؛ با پذیرش سازمان و اصول کلی حاکم بر آن و آگاهی از تفاوت زمینه های ارزشی، استفاده از ظرفیت های حداکتری آن را می جوید. شناخت عرف موجود و ادبیات حاکم بر این مسئله می تواند آگاهی بهتر و تحلیل واقع بینانه تری از درک تعاملات پیشین و پیش روی ایران با این سازمان فراهم آورد.
بخش اول: ایران و سازمان ملل متحد
فصل اول: ایران و تشکیل سازمان ملل متحد
فصل دوم: ایران و ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد
فصل سوم: ایران و اصلاحات سازمان ملل متحد
بخش دوم: مسائل ایران و سازمان ملل متحد
فصل اول: قضیه سفارتخانه آمریکا در تهران
فصل دوم: سازمان ملل متحد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
فصل سوم: سازمان ملل متحد و مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران
این کتاب به قلم محمدحسین پورامینی با شمارگان 1000 نسخه، 199 صفحه و قیمت 12000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader