سبد خرید

کتاب دموکراسی و نظام انتخاباتی آمریکا منتشر شد.

با وجود از دست رفتن محبوبیت و مقبولیت احزاب سیاسی دوگانه آمریکا در بین مردم و نخبگان این کشور و جابجایی عمده در وفاداری های سیاسی در بین شهروندان و احزاب سیاسی، در عمل حزب سومی که بتوانند به طور جدی نظام و ساختار تشکیل سیاسی را متحول نموده و در آن جایگیر شود، پدید نیامده و دستگاه دو حزبی حیات خود را حفظ کرده است. این امر در عمل پدیده تمرکز قدرت نخبگان و نبود توجه آنان به دموکراسی حقیقی در آمریکا را نشان می دهد.
در این کتاب، به ساختار نظامی دموکراسی در آمریکا با تأکید بر ساختار نظام احزاب سیاسی آمریکا و بررسی نقش آنها  در سیاست و حکومت آمریکا توجه می شود. این کاوش به ما نشان می دهد که بی شباهت با دیگر کشورهای دارای نظام دموکراسی در غرب، به ویژه در اروپا، احزاب سیاسی در آمریکا و نظام حزبی در این کشور، مبتنی بر دو حزب عمده رقیب در فقدان نقش احزاب دیگر، چگونه حیات سیاسی و اقتصادی را در ایالات متحده رقم زده است.
فصل اول: مبانی و ساختارها در نظام دموکراسی آمریکا
فصل دوم: احزاب و ساختار انتخاباتی در آمریکا
فصل سوم:تجارب و پیامدهای نظام دوحزبی و فرآیند انتخاباتی آمریکا
این کتاب به قلم احمد صادقی با شمارگان 500 نسخه، 104 صفحه و قیمت 10000 تومان منتشر شده است
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader