سبد خرید

کتاب هویت غربی: ماهیت و مؤلفه ها(دو جلدی) منتشر شد.

غرب شناسی به وجهی با خود شناسی و آگاهی از موقعیت ما در عالم معاصر ارتباط وثیق دارد و آنان که دغدغه حال و آینده را دارند، ناگزیر به تفکر در این باره اند. غرب شناسی، دلالت بر خودآگاهی ما دارد و یقیناً در روشن ساختن افق ها و امکانات آتی نقش دارد. کتاب ماهیت و مؤلفه های هویت غربی در بردارنده مجموعه مقالاتی است که از همین دغدغه برآمده و به قلم تنی چند از محققان نگارش شده است. تنوع مطالب، موضوعات و حتی رویکردها در چنین عرصه ای، ضروری بوده و نفس این کوشش ناظر به فهم جوهره و حقیقت پدیده ای به نام غرب است و حائز اهمیت می باشد. این مجموعه، حول موضوع غرب در دو جلد سامان یافته است. جلد اول اختصاص به نقد مبانی و سایر وجوه نظری هویت فرهنگ غرب دارد. در جلد دوم به موضوعاتی همچون غرب و روابط بین الملل، غرب و علوم انسانی، غرب و دولت و غرب و آینده پرداخته شده است.
جلد 1 ـ بخش اول: مبانی نظری تمدن غرب، بخش دوم: غرب در آینه نقد
جلد 2ـ بخش اول: غرب و دیگران، بخش دوم: غرب و علوم انسانی، بخش سوم: غرب و دولت، بخش چهارم: غرب و آینده
این کتاب به کوشش احمد صادقی و سیدرضا موسوی با شمارگان 300 نسخه، 1224 صفحه و با قیمت 75000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader