سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر بیست و سوم: دیپلماسی و رفتار سیاسی منتشر شد.

دیپلماسی در حکومت نبوی، تجلّی خاصی دارد. تاریخ، نمونه هایی از رفتار دیپلماسی حضرت را ثبت کرده است. ایشان در مدت حکومت خویش، سفیران متعددی را نزد سران دیگر کشورها فرستاده و سفیرانی را از کشورهای دیگر به حضور پذیرفته است. در اعزام و یا پذیرش سفیر نیز تشریفات خاصی را رعایت می‌کرده است. بدون شک،‌ سیره آن حضرت در زمینه روابط بین الملل و حقوق دیپلماتیک، شامل نکات ارزنده و الهام بخش می باشد.
منظور از دیپلماسی نبوی، فعالیت هایی است که پیامبر به عنوان رئیس حکومت و نمایندگان و سفرای منتخب او، در نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی و تحقق بخشیدن به خط مشی های کلی اسلام در زمینه سیاست خارجی و همچنین پاسداری از حقوق و منافع دولت اسلامی در میان قبایل و گروه های دینی و دولت های غیر مسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی انجام می دادند. 
این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، که با عنوان کلیات آمده است، ضمن بیان مفاهیم مرتبط، به اصول‌ حاکم بر سیاست‌خارجی‌ در اسلام اشاره داشته و سپس شرایط برقراری روابط دیپلماتیک ذکر می‌شود. بخش دوم  به بررسی مختصر دستگاه دپیلماسی نبوی پرداخته می شود.
این کتاب به قلم محمدحسین پورامینی با شمارگان 1000 نسخه، 104 صفحه و با قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader