سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر بیست و دوم: زنان منتشر شد.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت انسانی، از نیروهای مهم اجتماعی هستند که جایگاه و نقش ارزنده ای در پیشرفت و تعالی جامعه دارند. این در حالی است که همواره مورد بی مهری یا غفلت یا تغافل واقع شده و سهم آنان در زندگی اجتماعی نادیده گرفته شده است و این خود زمینه توجه اندیشمندان و محققان به تبیین صحیح نقش و جایگاه آنان شده و همواره عده ای در این راه کوشیده اند و مباحث و مطالعات مربوط به زنان حجم وسیعی از پژوهش های انسانی و اسلامی را به خود اختصاص داده و این موضوع از جوانب مختلف و با ایده ها و نظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. این مهم در دوران معاصر از اهمیت بیشتری برخوردار است به ویژه آنکه برخی گروه­ها و جریان­ها با استفاده ابزاری از آن، حقوق و آزادی زنان را وسیله‌ای برای نیل به اهداف خود قرار داده‌اند. به عبارت دیگر توجه به مسائل زنان و بررسی مشکلات آنها از مهم­ترین مسائل روز جهان و از شعارهای فریبنده­ای است که توسط گروه­های مختلف و تحت عنوان دفاع از حقوق زنان و یا در راستای حمایت از آنان مطرح می­شود و حتی در جوامع غربی بحث تساوی و تشابه حقوق زن و مرد به میان آمده است این در حالی است که نادیده گرفتن حقوق اجتماعی زنان در بعضی از جوامع و کشورهای اسلامی به نام  اسلام و مسلمانان و به عنوان ابزاری علیه تعالیم انسان ساز اسلام توسط دشمنان مورد استفاده قرار گرفته و شبهاتی را علیه آن مطرح می­کنند.
یکی از مسائل مهم جامعه که با شبهاتی از جانب دشمنان نیز همراه  شده جایگاه زنان در اسلام است که در این کتاب تلاش شده تا با بررسی جایگاه آنان نزد پیامبر اعظم و دیدگاه آن حضرت درباره نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان، گامی در راستای تبیین سیره نبوی و دفع شبهات دشمنان برداریم .
بخش اول: کلیات، فصل اول : بررسی وضعیت زن در عصر جاهلی، فصل دوم: مشارکت سیاسی اجتماعی زنان از منظر پیامبر(ص).
بخش دوم: فعالیت های فرهنگی ـ  اقتصادی زنان از دید گاه پیامبر(ص)، فصل اول: فعالیت های فرهنگی زنان، فصل دوم: فعالیتهای اقتصادی زنان.
این کتاب به قلم حمیدرضا مطهری با شمارگان 1000 نسخه، 80 صفحه و قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader