سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر پانزدهم: مدارا و خشونت منتشر شد.

گروهی کوشیدند اسلام را آیین مدارا و تسامح گرا معرفی کنند.این عده در تحلیل جانب دیگر مسأله یعنی قاطعیت و عدم مدارا در موارد لازم را نادیده انگاشتند. چنان که طیف دیگر با نقد تمام عیار تسامح و مدارا آگاهانه یا ناآگاهانه از اسلام تصویر خشن و نابردبار ارایه دادند.
این کتاب با تفکیک مرزها و عرصههای مدارا و خشونت میکوشد اسلام را آیین جامع و معتدلی معرفی کند که در سیره بنیان گذار آن «حضرت محمد» هر دو ساحت مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است، لکن اصل و مبنا در سیره حضرت اصل مدارا و اهتمام به روش عقلی و منطقی است که در صورت ضرورت و عدم دستیابی به نتیجه از این راهکار نوبت به راهکار خشونت مشروع و قانونی میرسد.تفصیل و تبیین عرصه
های مدارا و خشونت در ضمن دو فصل درکتاب خواهد آمد.
بخش اول: کلیات
بخش دوم: حدود و عرصه های مدارا و تساهل در سیره نبوی(ص)
بخش سوم: حدود و عرصه های خشونت و نابردباری در سیره نبوی(ص)
این کتاب به قلم محمدحسن قدردان قراملکی با شمارگان 1000 نسخه، 96 صفحه و قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader