سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر یازدهم: شادمانی منتشر شد.

به دلیل تأثیرات عمده‌ای که شادی و نشاط و خوشی بر مجموعه زندگی انسان دارد همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده و به دنبال خود کشانده است. در جهان امروز نیز زیستن همراه با نشاط و شادی کالایی بــسی گرانبها و پرطرفدار است به گونه ای که پیرمرد و جوان به دنبال آن از جایی به جایی از مسلک و مرامی به مسلک دیگر سرک می‌کشند و میلیون‌ها نفر برای یافتن آن به گردشگری می‌پردازند. روانشناسان نیز به ایجاد و تثبیت شادی در انسان تـاکید بسیــار دارند و این همه حکایتگر این حقیقت است که شادی نیاز اساسی و ضروری انسان می باشد. امروزه نیز پرسشی که از سوی جوانان و روشنفکران در برابر و اندیشمندان مسلمان قرارگرفته، این است که نگاه پیشوایان دین اسلام بویژه برترین پیامبر خداوند حضرت محمد(ص) به مقوله شادی وشادمانی چیست؟ و پاسخ این پرسش هر چه باشد سبب نگرش و رویکرد‌های جدید به دین اسلام و مقوله مسلمانی می‌شود. لذا نگارنده تلاش می‌کند در این کتاب برداشت و توشه ای از نگرش پیامبر اعظم خداوند به شادی و شادمانی را داشته باشم.
بخش اول: کلیات ـ فصل اول: مفهوم شناسی شادی و نشاط ـ فصل دوم: ضرورت شادی ـ فصل سوم: تفاوت شادی با واژه های همانند ـ فصل چهارم: دیدگاه های مختلف درباره شادی ـ فصل پنجم: گستره شادی در نگرش پیامبر اعظم(ص) ـ فصل ششم: شادی های مجاز و ممنوع
بخش دوم: عوامل و موانع شادی در نگرش پیامبر(ص) ـ فصل اول: عوامل طبیعی شادی در نگرش پیامبر(ص) ـ فصل دوم: عوامل آفرینش شادی های معنوی ـ فصل سوم: موانع شادی از نگرش پیامبر اسلام(ص)
بخش سوم: آثار مثبت شادی و نشاط ـ فصل اول: آثار مثبت شادی ـ فصل دوم: آثار منفی شادی ـ

این کتاب به قلم سیدمهدی قانع با شمارگان 1000 نسخه، 104 صفحه و قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط  کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader