سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر هشتم: رفاه گستری منتشر شد.

رفاه گرایی در جامعه اسلامی در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامی شکل می گیرد. اصل اعتقاد به وجود خداوند متعال و اینکه او تکالیفی برای جامعه اسلامی و مسلمانان  معین فرموده و همه باید در برابر او تسلیم محض باشند، سبب می شود فعالیت های اقتصادی در محدوده خواست خداوند متعال و به منظور جلب رضایت او انجام شود. مسلمانان و جوامع اسلامی در انجام فعالیت های اقتصادی خود را در حال انجام وظیفه و پیروی از دستورهای الهی می یابند. اصل اعتقاد به معاد نیز موجب می شود معنی و مصداق سود، زیان، مطلوبیت، رفاه و سعادت دگرگون شود. توجه به این مطلب که فعالیت های اقتصادی ما نیز مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، دقت محاسباتی و گزینش ما را بالا برده و سبب خواهد شد فعالیت ها را به گونه ای که مطلوب خداوند متعال است انجام دهیم.
فصل اول: کلیات
فصل دوم: رفاه زیستی
فصل سوم: رفاه اعتقادی
فصل چهارم: رفاه ادجتماعی
فصل پنجم: رفاه روحی و روانی
این کتاب به قلم محمدحسن شاهنگی با شمارگان1000 نسخه، 120صفحه و قیمت 5000 تومان  به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader